2019 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის მონაცემები (მლნ.  )

დღე –21.06

საწყისი ნაშთი:           565.6

შემოსულობები:     45.0

მ.შ გადასახადები:    42.7

გადასახდელები :       126.1

საბოლოო ნაშთი:        484.5

თვე – 01.06 - 21.06

საწყისი ნაშთი:           661.2

შემოსულობები:         599.1

მ.შ გადასახადები:   482.1
გადასახდელები :       775.8

საბოლოო ნაშთი:       484.5

წელი – 01.01 – 21.06

საწყისი ნაშთი:          661.2

შემოსულობები:        5 369.0

მ.შ გადასახადები:    4 320.0

გადასახდელები :      5 545.8

საბოლოო ნაშთი:       484.5

     
კითხვა-პასუხი
რომელი ნორმატიული აქტით არის განსაზღვრული სახელმწიფო, ავტონომიური რესპუბლიკების და ადგილობრივი ხელისუფლების საბიუჯეტო ორგანიზაციებში ძირითადი აქტივების ცვეთის ნორმები?
პასუხი
სტატისტიკა და ანალიტიკა
ეროვნული ბანკის კურსი
24 ივნ. 2019
USD 2,7798
EUR 3,1442
GBP 3,5220
სრულად